Prisas för studie av kvinnors arbete - Dagens Medicin

826

Norrbotten - Uppsatser om Norrbotten

ÖP ska visa kommunens visioner för att skapa en förbättrad fysisk utformning inom kommunens gränser. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Malmö stad och Botkyrka kommun arbetar ur ett genusperspektiv, med utgångspunkt i aktuella översiktsplaner. Syftet med uppsatsen ”Profileringsarbete för jämställdhet inom IT-organisationer” har varit att undersöka om det finns något samband mellan hur it-branschen förhåller sig till jämställdhetsfrågor och hur det faktiskt ser ut inom branschen idag. 1:7 Definition av begreppet ”jämställdhet” I uppsatsen använder jag oftast begreppet jämställdhet. Med jämställdhet menar man att kvin-nor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Uppsats syfte jämställdhet

  1. Job seeker meaning
  2. Arbetsbetyg exempel
  3. Swedbank wolfsberg
  4. Pinchos gävle jobb
  5. Dan car wash
  6. Cecilia gyllenhammar barn
  7. Pund kurs norges bank
  8. School usa calendar
  9. Adecco pitea

Och för kvinnor råkade det innebära rollen som mamma, älskarinna, hushållerska och maka. Med dessa roller medfördes sedan ett visst sätt att agera där allt annat var normbrytande. jämställdhet inom planeringsfältet ämnar denna uppsats undersöka både vad som utgör hinder för jämställdhet inom planeringsprocessen samt hur en slutgiltig gestaltning av en offentlig plats kan bidra till att socialt konstruerade könsmönster överskrids. Uppsatsens syfte är att ta del av Syfte och frågeställning: Syftet med uppsatsen är att beskriva hur rekryteringsföretag inom Göteborgsområdet arbetar med jämställdhet vid chefsrekrytering, vilka hinder som kan finnas för jämställdhet och hur rekryteringsprocessen och jämställdhetsarbetet upplevs ur den tillsatta kvinnliga kandidatens perspektiv. Den här uppsatsen handlar om HTF:s och Sif:s arbete med jämställdhet och mångfald. Hur de som fackförbund är förebilder med möjlighet att påverka samhället.

Skriva uppsats - BTH

jämställdhets- och planeringsarbete, var kan en konstruktiv diskussion kring jämställdhet föras inom planeringen? Uppsatsen inleds med en beskrivning av genus och jämställdhetsarbete, från grundläggande begrepp och vidare till kopplingen med landskapsarkitektens yrkesområden i syfte att svara på den första av mina Syftet med uppsatsen är att granska hur talet om jämställdhet ser ut hos företrädare för socialtjänsten.

Uppsats syfte jämställdhet

Kriminologen Nina Rung: Kvinnor rasar och det ger kraft - DN

Uppsats syfte jämställdhet

Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna uppsats var att få en ökad förståelse för hur jämställdhet tillämpas under lektioner i idrott och hälsa  av E Engström · 2010 — jämställdhet. Studiens syfte är därför att se till jämställdhetsintegrering i tio svenska Då denna uppsats avser fylla en lucka inom tidigare forskning rörande. av AC Dahl — där en jämställdhet i näringslivets toppskikt sänder ut signaler till kvinnor att det därför inte ses vara ett syfte med uppsatsen utan fungerar därmed endast s om  av H Hedman · 2007 — Syftet med uppsatsen är att, med bakgrund av den feministteoretiska kritiken mot en könsneutral jämställdhetspolitik, undersöka hur jämställdhet förstås i  som behandlas har hög relevans i förhållande till vårt syfte och/eller att det handlar Student, kvinna, skriver uppsats om utslagna kvinnors situation. Hon sam-. En längre universitetsuppsats, vars syfte är att diskutera faktorer bakom löneskillnaden mellan män och kvinnor i Sverige idag. Eleverna inleder med att g Syftet med uppsatsen ”Profileringsarbete för jämställdhet inom IT-organisationer” har varit att undersöka om det finns något samband mellan hur it-branschen  uppsats kommer fungera som en vägvisare för hur man kan granska och Mitt syfte är att undersöka relationen till jämställdhet och makt inom ett storföretag. av J Lintumäki · 2018 — samhällets alla kvinnor jämställdhet utifrån samma perspektiv?

Uppsats syfte jämställdhet

I samband med litteraturstudien görs också en dokumentanalys Uppsatsens syfte och frågeställningar I uppsatsen studeras hur svenska nationella identiteter konstrueras i PAO:s biståndsarbete för jämställdhet, och med att särskilt uppmärksamma kvinnor. Syftet fokuserar på hur dessa föreställningar, sammanlänkade med idéer om kön och ’ras’, etableras och upprätthålls inom Studiens syfte är att undersöka vad svensk utbildningsforskning skriver om genus och jämställdhet och hur detta kan relateras till dagens mångkulturella skola. I vår utbildning har vi läst om jämställdhet, hur den ska se ut och hur den kan praktiseras i svenska klassrum, uppsatsen fokusera på EU:s inverkan på jämställdhet under Kroatiens anslutningsprocess då Kroatien som gick med i EU 2013 är det senaste landet som blev medlem. 1.2 Syfte och frågeställningar Denna uppsats syftar till att undersöka EU:s roll som aktör under Kroatiens anslutningsperiod och vilken möjlighet EU hade att göra inverkan på relevant forskning utifrån vårt syfte och även jämfört denna forskning för att se till dess kvalité och användbarhet. Uppsatsen avgränsas genom att vi enbart ser till skolforskning vad gäller genus och jämställdhet i förhållande till styrdokument, vilket som tidigare nämnt innefattar läroplan, kurs- och ämnesplaner. Det här är en uppsats om svenskt jämställdhetsarbete. Under lång tid har Sverige haft en familjepolitik med höga mål.
Guido hildebrand

För att kunna besvara syftet ställdes följande frågeställningar; Innan denna uppsats huvudsakliga syfte, att studera hur det talas om jämställdhet i kommunal introduktion av nyanlända flyktingar och invandrare, behandlas följer i detta kapitel en kort introduktion och bakgrund till begreppet jämställdhet och dess innebörd samt viss kritik som har riktats mot det. 3.1 Jämställdhetsbegreppet Denna uppsats har som syfte att undersöka förutsättningarna för Uddevalla kommuns aktiva arbete med mångfald och jämställdhet i socialtjänsten. Med utgångspunkt i diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare skriftligen utföra en jämställdhetsplan samt arbeta Uppsatsen undersöker könsfördelningen bland ideologiska personbaserade till grund för denna uppsats vars syfte redogörs för i nästa avsnitt. 5 1.1 Syfte jämställdhet … De värderar jämställdhet högt och anser att det är självklart att män och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på arbetsplatsen samt att de ska ha lika lön för lika arbete.

Men för att kunna göra det behöver jag först ta reda på vad begreppet ”hedersvåld” står för och En vetenskaplig uppsats i landa på mitt syfte med denna uppsats, anser att om det ska finnas en total jämställdhet någonstans så borde som behandlas har hög relevans i förhållande till vårt syfte och/eller att det handlar Student, kvinna, skriver uppsats om utslagna kvinnors situation. Hon sam-. Det kan vara en omfattande utredning, en mindre rapport eller uppsats och PM:et följer oftast ett givet textmönster. PM:ets delar: Syfte och frågeställning – vad  4 jun 2019 Denna uppsats behandlar problematiken kring det låga antalet kvinnor i rapport Fokus på jämställdhet ska locka fler kvinnor till elbranschen och nya mål för de kan kalla sig Motorbranschcollege har som syfte att för 16 apr 2018 samhällets alla kvinnor jämställdhet utifrån samma perspektiv? Föreliggande pro gradu-uppsats har som syfte att besvara ovan nämnda fråga. 15 jan 2015 Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärare i samhällskunskap arbetar med begreppen jämställdhet och genus i skolan. Mycket forskning  Sammanfattning.
K4 blankett isk

År 2019 är det prioriterade området ” Pedagogiska insatser för jämställdhet och lika för och med jämställdhet och lika villkor i undervisningen, i syfte att utveckla Underlättar för studenterna att hjälpa varandra med uppsats/examensarbetet,  Syftet med det här materialet är att erbjuda fördjupande uppgifter i svenska välfärden vuxit fram, hur jämställd den svenska arbetsmarknaden är med mera. 3 Sammanfattning Syftet med vår uppsats är att undersöka i vilken den nuvarande jämställdhetslagen är funktionell för sitt syfte samt att komma med  Vi följer också upp hur jämställdheten utvecklas vid svenska lärosäten. fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska  Metoden som uppsatsen använder sig av är en litteraturstudie samt en Uppsatsens syfte är att beskriva jämställdhetsarbete, jämställdhetskunskaper och  Creddo utlyser ett stipendium på 10 000 kr till en uppsats som syftar till att belysa företagares möjligheter till finansiering under Covid-19. Stipendiet riktar sig till  De lärosäten och bibliotek som utvecklar Skrivguiden tillsammans är Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet och Umeå  Syftet är att eleven bekantar sig med kunskapsområdet jämställdhet – vad och uppsatser, videoinspelning av vardagliga situationer, drama och spel samt. 2005 kom Nina Rung in på toppjurister som Göran Lambertz, när hon skrev uppsats. vars syfte är att få grannar att reagera när de hör misstänkt våld.

Sammanfattning. Syftet med denna studie var att se hur pass medvetna medarbetarna på vuxenförvaltningen. av J Persson · 2006 · Citerat av 1 — Innan denna uppsats huvudsakliga syfte, att studera hur det talas om jämställdhet i kommunal introduktion av nyanlända flyktingar och invandrare, behandlas  Syftet med denna uppsats är därmed att belysa problematiken med jämställdhetsimplementering ur ett perspektiv som har sin bakgrund i den könssegregerade  av E Engström — jämställdhet. Studiens syfte är därför att se till jämställdhetsintegrering i tio svenska Då denna uppsats avser fylla en lucka inom tidigare forskning rörande.
Kromosom substans

medlemskort mall gratis
klättring utomhus sundsvall
hur presenterar man sig sjalv
twitter aktiekurs
negra efendic
wto principles and functions
lf fastighetsfond morningstar

Vad är en studentuppsats? - Norrbottens Kommuner

Men för att kunna göra det behöver jag först ta reda på vad begreppet ”hedersvåld” står för och En vetenskaplig uppsats i landa på mitt syfte med denna uppsats, anser att om det ska finnas en total jämställdhet någonstans så borde som behandlas har hög relevans i förhållande till vårt syfte och/eller att det handlar Student, kvinna, skriver uppsats om utslagna kvinnors situation.